Besteld vóór 18.00 uur = de volgende werkdag geleverd
Bestellingen boven € 99,- = franco bezorgd
045 850 9222
SANITAIRREINIGER CLEANINQ DAGELIJKS 1 LITER
SANITAIRREINIGER CLEANINQ DAGELIJKS 1 LITER
  • Sanitairreiniger met bloemengeur.
  • Geschikt voor dagelijks gebruik voor het reinigen van al uw sanitair.
  • Verhoogt de hygiëne in sanitaire ruimtes en laat een frisse bloemengeur achter.
  • 1 liter.
  • Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Product code: 1000056
Op voorraad: 322
Verpakt per: 1 / STUK
Prijs per: STUK
Logo
Icon

Gerelateerde producten

<