Besteld vóór 18.00 uur = de volgende werkdag geleverd
Bestellingen boven € 99,- = franco bezorgd
045 850 9222
AFWASMIDDEL GS CITRONET 5 LITER
AFWASMIDDEL GS CITRONET 5 LITER
  • Geconcentreerd handafwasmiddel met citroenparfum.
  • Ontvet en reinigt krachtig.
  • pH-neutraal.
  • Geen overbodig schuim.
  • Gevarenaanduiding;
  • EUH208 "Bevat ( lauryl betaine ). Kan een allergische reactie veroorzaken".
  • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie".
  • Veiligheidsinformatie;
  • P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie; een arts raadplegen".
Product code: 1398819
Op voorraad: 39
Verpakt per: 1 / FLES
Prijs per: FLES/5 liter
Logo
<