Besteld vóór 18.00 uur = de volgende werkdag geleverd
Bestellingen boven € 99,- = franco bezorgd
045 850 9222
AFWASMIDDEL GREENSPEED CITOP ZERO 1 LITER
AFWASMIDDEL GREENSPEED CITOP ZERO 1 LITER
 • Geconcentreerd handafwasmiddel zonder parfum.
 • Effectieve reiniging van alle vaat.
 • Ontvet krachtig.
 • Geen overbodig schuim.
 • Geurloos.
 • Gecertificeerd met het EU Ecolabel.
 • Ook is dit product Cradle to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van planaardige oorsprong of volledig biologisch afbreekbaar.
 • Gevarenaanduidingen: H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Veiligheidsaanbevelingen:
 • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Product code: 891435
Op voorraad: 60
Verpakt per: 1 / FLES
Prijs per: FLES
Logo
Icon
Icon
Icon
<