Besteld vóór 18.00 uur = de volgende werkdag geleverd
Bestellingen boven € 99,- = franco bezorgd
045 850 9222
AFWASMIDDEL DREFT CITROEN QUICKWASH 780ML
AFWASMIDDEL DREFT CITROEN QUICKWASH 780ML
 • Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft.
 • Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans.
 • Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.
 • Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik.
 • Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten.
 • Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst.
 • Zuinig in gebruik.
 • Fris en aangenaam geparfumeerd.
 • Verpakking gemaakt van 100% recycled materiaal.
 • Gevarenaanduiding: H301 Giftig bij inslikken.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H311 Giftig bij contact met de huid.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H330 Dodelijk bij inademing.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H412 Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidstekst: Aanraking met de ogen vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Product code: 1419957
Op voorraad: 119
Verpakt per: 1 / FLES
Prijs per: FLES/780 milliliter
Logo
Icon

Gerelateerde producten

<